OM OSS | OVERSETTING | SPRÅK | PRISER | KUNDER | JOBBEFACEBOOK | KONTAKT

 

OVERSETTELSESBYRÅ | SPRÅKTJENESTER | OVERSETTELSE | ENGELSK | TEKNISKE OVERSETTELSER | JURIDISKE OVERSETTELSER | KART

engelsk

usbekisk

tysk

arabisk

nederlandsk

kurdisk

flamsk

tadsjikisk

afrikaans

 

  Business translation services

 

 Need a translation job done? Oslo-based Norsk Språkservice is a multilingual translation vendor with over 18 years of experience in the business, offering a comprehensive range of international language translation solutions, covering a total of 175 European, Asian and African languages. With our linguistic expertise, combined with the professionalism and experience of our global pool of approved and highly motivated native speaking translators, we can deliver professional quality translations that beat expectations. We focus on providing our clients with financial, legal, technical, medical, as well as certified document translations of all kinds. With the help of our specialist team of linguists, we offer top-notch localization and translation services in a multitude of technical fields, at quick turnaround times and low overall cost. Being based in Scandinavia, we have the resources and experience to provide fluent and accurate translations in every Nordic language (Norwegian, Swedish, Danish, Icelandic, Finnish), as well as the Baltics (Estonian, Latvian, Lithuanian). Contact us with your translation request today!  More

 

  Språk- og translatørtjenester

 

 Har du behov for en dyktig oversetter eller translatør? Har du dokumenter som trenger sertifisert oversettelse? Vi er et profesjonelt oversettelsesbyrå lokalisert i Oslo som tilbyr oversettelse for bedriftskunder og det offentlige i de fleste fagområder og språk. Norsk Språkservice besitter både relevant kompetanse og mer enn 18 års erfaring med å utføre profesjonelle oversettelser av garantert kvalitet til avtalt tid. Takket være denne erfaringen kan vi tilby pålitelig oversetterservice av høy kvalitet og språktjenester som er tilpasset kundens spesifikke behov. Vårt konsept er basert på en global stab av håndplukkede oversettere og translatører, et stort utvalg av språkkombinasjoner, hurtig service og konkurransedyktige priser. Erfarne oversettere og translatører, inkl. statsautoriserte, med økonomisk, juridisk, teknisk, vitenskapelig eller medisinsk kompetanse i over 175 språk. Teknisk oversettelse innen de aller fleste tekniske ekspertområder. Eksperter på juridisk oversettelse av alle slag siden år 2000. Kunder i 23 land. Kontakt oss for å diskutere dine behov i dag, gjerne ved å sende oss dokumentene du ønsker å få oversatt!  Mer

persisk

dansk

dari

svensk

pasjto

norsk

urdu

islandsk

panjabi

færøysk

hindi

fransk

nepalsk

italiensk

gujarati

spansk

bengali

katalansk

assamesisk

portugisisk

marathi

baskisk

sinhala

ungarsk

tamilsk

finsk

kannada

estisk

telugu

latvisk

kinesisk

litauisk

koreansk

russisk

japansk

hviterussisk

mongolsk

ukrainsk

hmong

polsk

vietnamesisk

 

 

Få et gratis estimat og pristilbud på info@spraakservice.net nå!

 

 

 

Vi hjelper bedrifter med å kommunisere globalt

 

 

 

 

tsjekkisk

 

  Din oversettingspartner i Oslo

 

 Landsdekkende leverandør av profesjonelle språktjenester til privat og offentlig sektor, inkl. direkte oversetting mellom alle EU-språk. Fagkunnskap på mange områder: jus, finans, økonomi, teknikk, olje/gass, offshore, helse, medisin, osv. Oversettelsesbyrå med årelang erfaring innen oversettelse av ulike typer tekst, bl.a. tekniske dokumenter (manualer, brukerveiledninger, kataloger etc.), juridiske dokumenter (kontrakter, dommer, rettsavgjørelser og annen rettslig dokumentasjon) og medisinske tekster. Takket være vår globale stab, kan vi håndtere bade tekniske og juridiske oversettelser på en lang rekke språk. Kvalitetssikrede spesialister i bl.a. engelsk, svensk, dansk, islandsk, finsk, nederlandsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, litauisk, latvisk, estisk, ungarsk, tsjekkisk, slovakisk, russisk, ukrainsk, kroatisk, serbisk, bulgarsk, rumensk, gresk, albansk, tyrkisk, arabisk, farsi, pashto, urdu, thai, kinesisk, koreansk, japansk, somali. Vi kan også hjelpe med bekreftede oversettelser av offentlige dokumenter. Vi oversetter dine personlige bevis, vitnemål og attester og samarbeider med Notarius publicus. Både oversettere og prosjektledere er underlagt taushetsplikt. Få et godt tilbud på din oversettelse.  Mer

 

  Flerspråklig oversettelse

 

 Profesjonell tilbyder av oversettertjenester, inkl. flerspråklig oversettelse, for både næringsliv og offentlige institusjoner til og fra de fleste språk. Har du en tekst som du trenger oversatt samtidig til en rekke språk? Da har du kommet til rett plass. Spesialkompetanse i vitenskapelig, teknisk, økonomisk, juridisk, medisinsk og autorisert, inkl. statsautorisert, oversettelse. Oversettelse mellom alle europeiske språk, de østeuropeiske språk, flere asiatiske og afrikanske språk. Norsk Språkservice disponerer nærmere 2500 kvalifiserte oversettere og språkkonsulenter i vår database, fordelt på 175 språk og dialekter – fra afrikaans til zulu. Et globalt nettverk av høyt kvalifiserte oversettere gjør at vi kan håndtere de fleste typer oversettelser i en lang rekke fagområder, uavhengig av språkkombinasjon. Dette gjør at vi, i tillegg til oversettelser til og fra norsk eller engelsk, også kan tilby oversettelser mellom ulike fremmedspråk, f.eks. direkte mellom språkpar som f.eks. tysk til fransk, svensk til spansk, eller dansk til portugisisk – til konkurransedyktige priser. Taushetsplikt: Alle kundeopplysninger og -forhold blir behandlet med streng fortrolighet. Har du virkelig råd til en dårlig oversettelse? Send oss tekstene du ønsker oversatt og få et gratis prisoverslag nå!  Mer

khmer

slovakisk

laotisk

slovensk

thai

kroatisk

burmesisk

bosnisk

karen

serbisk

chin

montenegrinsk

indonesisk

makedonsk

malayisk

bulgarsk

tagalog

rumensk

cebuano

moldovsk

amharisk

albansk

oromo

gresk

tigrinja

hebraisk

somalisk

maltesisk

kikuyu

georgisk

luo

armensk

kinyarwanda

tsjetsjensk

swahili

tyrkisk

kikongo

aserbajdsjansk

lingala

kasakhisk

yoruba

uigurisk

fula

TRANSLATION AGENCY | SPRÅKTJENESTER | OVERSETTELSE | ENGELSK | TEKNISK OVERSETTELSE | JURIDISK OVERSETTELSE | MAP

 

ABOUT | TRANSLATIONLANGUAGESRATESFREE TRANSLATION | CLIENTS | WORKFACEBOOKCONTACT

Norsk Språkservice – Hans Nielsen Hauges plass 7 – N-0481 Oslo, Norway T: + 47 22 222 773 – F: + 47 22 222 779 – E: info@spraakservice.net – N: 982 053 161 MVA

 

 

 

  Engelsk oversettelse        

 

 Behov for en kompetent engelsk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre kvalifiserte fagoversettere og translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer engelsk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen teknisk oversettelse (produktark, bruksanvisninger, tekniske presentasjoner), juridisk oversettelse (rettsavgjørelser, dommer, testamenter) og medisinsk oversettelse (epikriser, pasientjournaler). Vi håndterer prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-engelsk og engelsk-norsk. I tillegg tar vi oss av autorisert oversettelse av alle slags privatdokumenter (utskrifter fra folkeregisteret, dåpsattester, skilsmissebevilgninger).  Les mer om engelsk oversettelse her.

 

 Svensk oversettelse

 

 Behov for en rutinert svensk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre dyktige fagoversettere og translatører utfører vi alle typer svensk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen tekniske oversettelser (tekniske dokumenter og brosjyrer, brukermanualer, tekniske rapporter), juridisk oversettelse (avtaler, rettsdokumenter, skjøter) og medisinsk oversettelse (bruksanvisninger for medisinsk utstyr, pasientdokumenter). Vi håndterer prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-svensk og svensk-norsk.  Les mer om svensk oversettelse her.

 

  Tysk oversettelse

 

 Behov for en dyktig tysk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre erfarne fagoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer tysk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen teknisk oversettelse (tekniske manualer, serviceveiledninger, patenter), juridisk oversettelse (rettslige avgjørelser, rettsprotokoller, vedtekter) og medisinsk oversettelse (kliniske studier, håndbøker om medisinsk utstyr). Vi påtar oss prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-tysk og tysk-norsk. I tillegg tar vi oss av autorisert oversettelse, inkl. statsautorisert, av alle slags privatdokumenter (karakterutskrifter, politiattester, statsborgerbrev).  Les mer om tysk oversettelse her.

 

 

  Fransk oversettelse

 

 Behov for en profesjonell fransk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre dyktige yrkesoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer fransk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen teknisk oversettelse (veiledninger, sikkerhetshåndbøker, produktspesifikasjoner), juridisk oversettelse (kjennelser, lovtekster, ansettelseskontrakter) og medisinsk oversettelse (medisinske rapporter, legeattester). Vi håndterer prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-fransk og fransk-norsk. I tillegg tar vi oss av offentlig godkjent oversettelse, inkl. statsautorisert, av alle slags privatdokumenter (vitnemål, ekteskapsattester, lønnsslipper).  Les mer om fransk oversettelse her.

 

 Italiensk oversettelse

 

 Behov for en kompetent italiensk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre kompetente oversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer italiensk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen tekniske oversettelser (datablader, tekniske spesifikasjoner, produktkataloger), juridiske oversettelser (fullmakter, kontrakter, forskrifter) og medisinsk oversettelse (farmasøytisk dokumentasjon, artikler). Vi håndterer prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-italiensk og italiensk-norsk. I tillegg tar vi oss av sertifisert dokumentoversettelse, inkl. statsautorisert, av alle slags privatdokumenter (navnemeldinger, vigselsattester, skifteattester).  Les mer om italiensk oversettelse her.

 

  Spansk oversettelse

 

 Behov for en dyktig spansk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre erfarne fagoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer spansk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen teknisk oversettelse (opplæringsmanualer, dataark, monteringsanvisninger), juridisk oversettelse (domslutninger, siktelser, arbeidskontrakter) og medisinsk oversettelse (medisinsk-vitenskapelige artikler, sykehusjournaler). Vi håndterer prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-spansk og spansk-norsk. I tillegg tar vi oss av autorisert oversettelse av alle slags privatdokumenter (fødselsattester, skolebevis, ektepakter).  Les mer om spansk oversettelse her.

 

  Portugisisk oversettelse

 

 Behov for en erfaren portugisisk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre dyktige fagoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer portugisisk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen teknisk oversettelse (sikkerhetsmanualer, tekniske sertifikater, HMS-instrukser), juridisk oversettelse (rettstekster, saksdokumenter, rettsbeslutninger) og medisinsk oversettelse. Vi påtar oss prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-portugisisk og portugisisk-norsk. I tillegg tar vi oss av autorisert dokumentoversettelse av alle slags privatdokumenter (diplomer, førerkort, skjøter).  Les mer om portugisisk oversettelse her.

 

 

 Polsk oversettelse

 

 Behov for en proff polsk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre kvalifiserte fagoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer polsk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen teknisk oversettelse (bruksanvisninger, sikkerhetsveiledninger, servicemanualer), juridisk oversettelse (juridiske tekster, leiekontrakter, stevninger) og medisinsk oversettelse (kliniske undersøkelser, rettsmedisinske protokoller). Vi håndterer prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-polsk og polsk-norsk. I tillegg tar vi oss av autorisert oversettelse av alle slags privatdokumenter (fagbrev, løsningsattester, separasjonsbevillinger).  Les mer om polsk oversettelse her.

 

  Russisk oversettelse

 

Behov for en dyktig russisk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre erfarne fagoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer russisk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen tekniske oversettelser (tekniske instrukser, produktdataark, installasjonsmanualer), juridiske oversettelser (rettsdokumentasjon, dommer, domsavsigelser) og medisinske oversettelser (legeerklæringer, medisinske diagnoser). Vi håndterer prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-russisk og russisk-norsk. I tillegg tar vi oss av autorisert oversettelse av alle slags privatdokumenter (skilsmisseattester, vielsesattester, pass).  Les mer om russisk oversettelse her.

 

  Gresk oversettelse

 

Behov for en dyktig gresk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre profesjonelle fagoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer gresk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen teknisk oversettelse (monteringsveiledninger, sikkerhetsinstrukser og annen teknisk dokumentasjon), juridisk oversettelse (kontrakter, avgjørelser, erklæringer) og medisinsk oversettelse (legejournaler, legemiddelhåndbøker). Vi påtar oss prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-gresk og gresk-norsk. I tillegg tar vi oss av autorisert oversettelse av alle slags privatdokumenter (prøvingsattester, bankutskrifter, skilsmissebevillinger).  Les mer om gresk oversettelse her.

 

 

  Arabisk oversettelse

 

 Behov for en profesjonell arabisk oversetter eller translatør? Ved hjelp av våre kompetente fagoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer arabisk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen teknisk oversettelse (tekniske presentasjoner, nettsider, tekniske brosjyrer), juridisk oversettelse (rettskjennelser, avtaler, forkynnelser) og medisinsk oversettelse (legeattester, laboratorietester). Vi håndterer prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-arabisk og arabisk-norsk. I tillegg tar vi oss av autorisert oversettelse av alle slags privatdokumenter (bekreftelser på dødsfall, uskifteattester, skatteoppgjør).  Les mer om arabisk oversettelse her.

 

  Kinesisk oversettelse

 

 Trenger du en dyktig kinesisk oversetter eller mandarin translatør? Ved hjelp av våre kvalifiserte fagoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer kinesisk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Vi løser oppgaver innen tekniske oversettelser (sikkerhetsdatablader, bruksanvisninger og annen fagdokumentasjon), juridiske oversettelser (regelverk, testamenter, arbeidsavtaler) og medisinske oversettelser (kliniske studier, legeattester). Vi håndterer prosjekter i begge språkretninger, dvs. både norsk-kinesisk og kinesisk-norsk. I tillegg tar vi oss av autorisert oversettelse av alle slags privatdokumenter (selvangivelser, adopsjonspapirer, oppholdstillatelser).  Les mer om kinesisk oversettelse her.

 

  Oversette innvandrerspåk?

 

 På jakt etter oversettelser til eller fra asiatiske eller afrikanske språk? Eller har du et flerspråklig prosjekt som må løses? Vi dekker hele 175 språk og dialekter, inkl. de aller fleste ikke-vestlige innvandrerspråk som f.eks. arabisk, tyrkisk, azeri, tsjetsjensk, uighurisk, kurdisk sorani, kurdisk kurmandji, kurdisk badini, persisk, dari, pashto, urdu, punjabi (både indisk og pakistansk), hindi, nepali, newar, sinhala, tamil, bengali, burmesisk, chin, karen, kinesisk, vietnamesisk, thai, tagalog, cebuano, amharisk, tigrinja, oromisk, somali, fulani, joruba, dinka, wolof, hausa, igbo, kikongo, kituba, luba, kinyarwanda, lingala, kikuyu, swahili – med bl.a. offentlig godkjent oversettelse av alle slags dokumenter til enten norsk eller engelsk.  Mer.

 

  Landsdekkende: Vi leverer oversettelser over hele Norge

 

 Vi leverer alle typer skriftlige oversettelsestjenester til små og store bedrifter og organisasjoner over hele landet, men også i Norden og internasjonalt (kunder i 23 land!). Vi er lokalisert i Oslo, men våre kunder i Norge kommer fra alle landets kanter og kommuner: Halden, Fredrikstad, Moss, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Lillestrøm, Oslo, Drammen, Hønefoss, Kongsberg, Skien, Larvik, Arendal, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Bergen, Kristiansund, Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø, Hammerfest. De spenner fra små industri- eller eksportbedrifter, virksomheter, foreninger og privatpersoner, til Norges største industrielle og kommunale bedrifter, konserner og statlige virksomheter, og kommer fra en rekke ulike bransjer: industri, bygg- og anlegg, handel, finans, helse, media, administrasjon og akademia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSLATION AGENCY | OVERSETTELSE | TEKNISKE OVERSETTELSER | JURIDISKE OVERSETTELSER | SPRÅKTJENESTER | MAP

 

OM OSS | OVERSETTING | SPRÅK | GRATIS OVERSETTER | PRISER | KUNDER | JOBBEFACEBOOK | KONTAKT

Norsk Språkservice – Hans Nielsen Hauges plass 7 – N-0481 Oslo, Norge – T: + 47 22 222 773 – F: + 47 22 222 779 – E: info@spraakservice.net – N: 982 053 161 MVA

 

 

Norsk Språkservice

 

Landsdekkende leverandør av profesjonelle språktjenester til bedriftskunder, privatpersoner og offentlig sektor tilbyr oversettelse i de fleste fagområder og språk.

 

Lang erfaring på det norske oversettermarkedet – stiftet i juni 2000. Kunder i 23 land! Takket være denne erfaringen kan vi tilby pålitelig service og språktjenester som er tilpasset kundens spesifikke behov.

 

Globalt nettverk av over 2500 spesialutvalgte freelance oversettere, translatører, fagoversettere, tolker og språkkonsulenter, fordelt på hele 175 språk og dialekter fra 200 land.

 

Det er denne verdensomspennende stab av høyt kvalifiserte oversettere som gjør at vi raskt kan håndtere de fleste typer oversettelser i de fleste felt, uavhengig av språkkombinasjon, inkl. flerspråklig teknisk, juridisk, medisinsk og vitenskapelig oversettelse.

 

Offentlig godkjent, inkl. statsautorisert, oversettelse av offisielle dokumenter til og fra alle verdens språk. Er du i tvil, er det bare å høre med oss. Ta kontakt for et godt tilbud i dag!

 

 

Kanskje du var ute etter…

 

>> Skriftlig oversettelse

 

>> Gratis oversettelse

 

>> Juridisk oversettelse

 

>> Teknisk oversettelse

 

>> Vitenskapelig oversettelse

 

>> Medisinsk oversettelse

 

>> Økonomisk oversettelse

 

>> Språkoversikt

 

>> Priser for oversettelse

 

>> Kunder vi oversetter for

 

>> Kontaktinfo

 

>> Kart

 

 

Eller søkte du etter…

 

>> Flerspråklig oversettelse

 

>> Engelsk oversetter

 

>> Engelsk norsk oversetter

 

>> Norsk engelsk oversetter

 

>> Svensk oversetter

 

>> Dansk oversetter

 

>> Tysk oversetter

 

>> Nederlandsk oversetter

 

>> Fransk oversetter

 

>> Spansk oversetter

 

>> Portugisisk oversetter

 

>> Kontaktinfo

 

 

 

 

Eller var du ute etter…

 

>> Polsk oversetter

 

>> Litauisk oversetter

 

>> Russisk oversetter

 

>> Arabisk oversetter

 

>> Farsi oversetter

 

>> Dari oversetter

 

>> Kinesisk oversetter

 

>> Japansk oversetter

 

>> Thai oversetter

 

>> Kontaktinfo

 

 

 

info@spraakservice.net

T: + 47 22 222 773

T: + 47 93 888 007

 

 

Norsk Språkservice – Hans Nielsen Hauges plass 7 – N-0481 Oslo, Norge – T: + 47 22 222 773 – F: + 47 22 222 779 – E: info@spraakservice.net – N: 982 053 161 MVA

 

 

FACEBOOK  |  KONTAKT  |  KART

 

 

 

              Copyright ® 1999-2019 by Norsk Språkservice: Landsdekkende leverandør av språktjenester. Din oversettelsespartner i Oslo. All rights reserved.